Səfirliyin heyəti

 Diplomatik heyət  
   
Erkin Heydərli Müşavir
Məmməd Bağırov Birinci katib
Toğrul Əliyev Birinci katib
Ceyhun Novruzov Birinci katib
Elçin Quliyev Birinci katib
Mahmud Mahmudov İkinci katib
Tural Balakişiyev İkinci katib
Mahmud Seyidov Üçüncü katib
   
Hərbi Attaşenin ofisi  
   
Polkovnik Rüstəm Gözəlov Hərbi Attaşe
Polkovnik-leytenant Qəhrəman Məmmədov Hərbi Attaşenin baş köməkçisi
3-cü dərəcəli kapitan Kamran Tahirbəyli Hərbi Attaşenin köməkçisi
   
   
İnzibati heyət  
Salam Əliyev Maliyyə məsələləri üzrə məsul əməkdaş
Fərhad Əli zadə Referent
Tural Babayev Təsərrüfat müdiri
   

 

 

Diplomatic staff  
Mr. Erkin Heydarli Counselor
Mr. Mammad Baghirov First Secretary
Mr. Toghrul Aliyev First Secretary
Mr. Jeyhun Novruzov First Secretary
Mr. Elchin Guliyev First Secretary
Mr. Mahmud Mahmudov Second Secretary
Mr. Tural Balakishiyev Second Secretary
Mr. Mahmud Seyidov Third Secretary
   
Office of the Defense Attaché  
Colonel Rustam Gozalov Defense Attaché
Lieutenant colonel Gahraman Mammadov Assistant Defense Attaché
Lieutenant commander Kamran Tahirbayli Assistant Defense Attaché
   
Administrative Section  
Mr. Salam Aliyev Financial officer
Mr. Farhad Ali zada Referent
Mr. Tural Babayev Administrative officer
   
   

                                  

 

Arxiv üzrə axtarış