AZƏRBAYCANIN SƏRHƏD-KEÇİD MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ VİZALARIN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ

Covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanin sərhəd-keçid məntəqələrində vizalarin rəsmiləşdirilməsi müvəqqəti dayandırılmışdır.

Arxiv üzrə axtarış