TARİX

Azərbaycan Respublikasının Səfirliyi

Vaşinqton

Azərbaycan dünyanın ən əsas qovşaqlarından birində yerləşir. Əfsanəvi İpək Yolu üzərində yerləşən Azərbaycan uzun müddət mədəniyyətlərin qovuşduğu və inkişaf etdiyi bir məkan olmuşdur. Bura insanların ticarət etmək, düşünmək, yaratmaq və arzu etmək üçün toplandığı bir Vətəndir.

Azərbaycan öz qürurlu tarixinə və onun davamlı ənənələrinə sadiqdir. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan qabaqcıl ölkə kimi inkişafa yönəlib.

Tarix

 

Ən erkən sivilizasiya məkanlarından birində yerləşən Azərbaycan zəngin və qədim tarixə malikdir. Əsrlər boyu müasir Azərbaycan dövləti və ondan daha geniş coğrafiyada Azərbaycan xalqı fərqli və unikal dövlətçilik və idarəetmə ənənələrini inkişaf etdirmişdir. Azərbaycan kimliyinin və Azərbaycan dövlətçiliyinin bir neçə minillikdən bəri müxtəlif dövlət quruluşlarında mövcud olmasına baxmayaraq, müasir Azərbaycan 1918-ci il mayın 28-də müsəlman dünyasında ilk parlament respublikası kimi yaranmışdır. O, 1920-ci ildə Bolşeviklər tərəfindən işğal olunmuş, lakin mövcud olduğu qısa müddət ərzində həmin Respublika tarixi Azərbaycan dövlətçiliyinin növbəti bir simvolu olmuşdur. Bu müddət ərzində Azərbaycan öz etnik və ya dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq öz vətəndaşlarına bərabər hüquqlar vermiş, o cümlədən kişilər və qadınlar səsvermə hüququna malik olmuşdur.  Əslində, Azərbaycan ABŞ da daxil olmaqla bir çox dövlətdən daha öncə qadınları səs vermək hüququ ilə təmin etməyə nail olmuşdur. Bu  unikal miras Azərbaycanı “müsəlman dünyasında ilk demokratik və dünyəvi respublika kimi beynəlxalq ictimaiyyət üçün nümunə” olaraq təqdim edən keçmiş ABŞ prezidenti Barak Obama tərəfindən tanınmışdır.

Bugün, 1991-ci ildə öz dövlətçiliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müstəqillik əldə etdikdən sonra öz dövlətlərinin nəzərəçarpan inkişafından qürur duyur.

Həm Avropa Şurası, həm də İslam Konfransı Təşkilatının üzvü kimi Azərbaycanın mövcud ziddiyyətləri bir araya gətirmək və daha geniş fikir birliyi aşılamaq üçün unikal mövqeyə malikdir. Əsrlər boyu yəhudi və xristian icmaları üçün vətən olan Azərbaycan eyni zamanda İsrail dövləti ilə güclü əlaqələr inkişaf etdirmişdir. Azərbaycanın tolerantlıq və mədəni dialoqun təşviqində öncüllüyü dünya liderləri tərəfindən geniş şəkildə tanınır və yüksək qiymətləndirilir.

ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş dövlət katibi Con Kerri Azərbaycanın “antisemitizmə qarşı mübarizəyə, müxtəlifliyə və plüralizmə sadiqliyinii” yüksək qiymətləndirmişdir. Dövlət katibi Kerriyə görə, “Azərbaycan müxtəlif dinlərin, müxtəlif məzhəblərin bir araya gəlmək, birgə yaşamaq və gələcəyə yol tapmaq bacarığı baxımından gözəl bir nümunədir.”

Boyuk qlobal səylərin nəticəsi etirafı olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) üzv ölkələri böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasını BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyünə seçmişdir.   

2020-ci ilin noyabr ayında Ermənistan tərəfindən 30 illik qanunsuz işğaldan sonra Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə uyğun olaraq beynəlxalq tanınmış əraziləri üzərində nəzarəti bərpa etdi. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizə qədərini işğal edərək, etnik təmizləmə nəticəsində 1 milyon insanı məcburi köçməyə vadar etmişdir. Münaqişənin başa çatması Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması və iqtisadi əməkdaşlıq, o cümlədən regionda davamlı sülh və tam inteqrasiya üçün tarixi imkan yaradır.

Arxiv üzrə axtarış